(1190000024)

SKU 1190000024
Shipping Weight 0.8000kg
Shipping Width 0.230m
Shipping Height 0.050m
Shipping Length 0.300m
Assembled Length 0.300m
Assembled Height 0.050m
Assembled Width 0.230m